Pomogli mi

DZIEŃ RODZINY W GAUDIUM ET STUDIUM

24 MAJA 2014

Pięknie dziękujemy Prywatnej Szkole Podstawowej oraz Prywatnemu Gimnazjum GAUDIUM ET STUDIUM!!!

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

zgodnie z Decyzją Nr 71/2014 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” z siedzibą w Warszawie, ul. Łomiańska 5, na podstawie Decyzji nr 71/2014 MAC, w terminie 24 maja 2014 roku przeprowadziła zbiórkę publiczną na rehabilitację i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Jeremiego Boczko.

Zgodnie z zezwoleniem na przeprowadzenie zbiórki publicznej nr 225/71/2014 zbierano fundusze w formie ofiar pieniężnych do puszek podczas „Święta Rodziny” w Prywatnej Szkole Podstawowej Gaudium et Studium, ul. Św. Michała 50M, 61-118 Poznań.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej do puszki kwestarskiej zebrano środki pieniężne w kwocie 3 195,81 złotych (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i 81/100 groszy).

——————————————————————————————————————————————————————

KLUB STAREGO BROWARU

HOTEL BLOW UP HALL

3-12 MARCA 2014

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM 😀

_MG_7914_MG_6897

_MG_6905

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

zgodnie z Decyzją Nr 71/2014 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” z siedzibą w Warszawie, ul. Łomiańska 5, na podstawie Decyzji nr 71/2014 MAC, w terminie 3-12 marca 2014 roku przeprowadziła zbiórkę publiczną na rehabilitację i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Jeremiego Boczko. Zgodnie z zezwoleniem na przeprowadzenie zbiórki publicznej nr 22/71/2014 zbierano fundusze w formie ofiar pieniężnych do puszek w Klubie Starego Browaru w Hotelu Blow Up Hall, ul. Kościuszki 42, 61-891 Poznań.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej do puszki kwestarskiej zebrano środki pieniężne w kwocie 8 467,64 złotych (słownie: osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).