2013-05-21 14.34.27-1 » 2013-05-21 14.34.27-1

Watsu z panią Olą Koziorowską jest świetne, tylko ja jestem jeszcze na to za chudy (zmarzłem)

Watsu z panią Olą Koziorowską jest świetne, tylko ja jestem jeszcze na to za chudy (zmarzłem)


Leave a Reply

Message: